แท่นขาตั้งอะคริลิค 7cm.กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ โดยสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ได้จัดทำและผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่างๆ ทั้งเหรียญประจำจังหวัด ขนาด7cm. เหรียญกรมธนารักษ์150 ปีขนาด7cm.,เหรียญที่ระลึกสมเด็จราชินี 80 พรรษาขนาด 7 cm. และเหรียญที่ระลึกโอกาสต่างๆ   ที่มีขนาด7cm. เพื่อให้นักสะสม อนุรักษ์ ที่ชื่นชอบเหรียญที่มีรูปทรง ขนาดใหญ่ มีวิธีการเก็บสะสมโดยการบรรจุเหรัยญลงในตลับอะคิลิค ที่จะช่วยดูแลและรักษาสภาพเหรียญไม่ให้เกิดริ้วรอยหรือปัญหาต่างๆที่จะเกิดกับเหรียญ และยังสามารถตั้งโชว์ความสง่า ของเหรียญในแบบที่ใครๆก็สามารถสะสมได้

ลักษณะแท่นขาตั้งอะคิลิค7cm.ของกรมธนารักษ์

-ประกอบด้วย 3ชิ้นส่วน

-ตลับอะคิลิค เส้นผ่านศูนย์กลาง7cm. ลึก0.8cm

-ขาตั้งแบ่งเป็น 2 ชิ้น ส่วนแรกเป็นกรอบสำหรับยึดกับตัวตลับ,ส่วนที่2เป็นแผ่นขาตั้งใช้วิธีสไลด์ด้านข้างเข้าไปเพื่อเป็นขาตั้งยันตลับไว้

-เมื่อประกอบชิ้นส่วนของขาตั้ง จะมีขนาด กว้างx ยาวx สูงcm.

 

-ด้านหน้าของขาตั้ง และด้านหลังของแผ่นขาตั้งที่ใช้ยันตลับ มีการพิมพ์ลายไทยและตราสัญลักษณ์กรมธนารักษ์ สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน โดยวิธึการพิมพ์ทองที่ตัวชิ้นงานอะคิลิค ด้วยเครื่องพิมพ์ทองแบบการใช้ความร้อนเพื่อให้ได้ความคมชัดมากขึ้น