จำหน่ายกรอบพระ  รูปแบบต่างๆ เช่น กรอบพระสมเด็จ กรอบพระรูปเหรียญเสมา  กรอบพระกริ่ง กรอบเหรียญรูปไข่  กรอบเหรียญกลม  กรอบพระลอยองค์ และ รับออกแบบกรอบเลี่ยมพระพร้อมขึ้นโมล์ และฉีดกรอบ ขนาด ต่างๆ ฉีดด้วยเชื้ออะคิวลิก